top of page
Условия Млад Иноватор Конкурс Postscriptum Награден фонд

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

В конкурса могат да участват ученици от 1. до 12. клас, разпределени в две категории. Участниците следва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще.

КАТЕГОРИИ

1. ИЗПРАТИ РИСУНКА за ученици от 1. до 7. клас

Учениците в тази възрастова група следва да изобразят предложението си, като участват с рисунка по темата в размер А4.

 

2. РЕАЛИЗИРАЙ ПРОЕКТ В ЕКИП за ученици от 8. до 12. клас

Учениците в тази възрастова група следва да участват В ЕКИП (двама до петима участници) и да представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират.

ОЦЕНЯВАНЕ

  1. В категорията за рисунка ще се излъчат десет победители. Журито ще търси както прецизно художествено изпълнение, така и идейност по темата и демонстрирано иновативно, комбинативно мислене за бъдеще. Рисунките трябва да се изпращат в оригинал на посочения адрес: бул. Васил Левски 15-17, 1000 София, както и сканирани по електронен път на адрес: info@mladinovator.bg

  2. В категорията за проект се излъчва отбор победител, състоящ се от екип с 2-5 участници. Оценяването на проектите се осъществява в три етапа – предварителна селекция, финално класиране и финална презентация:

  • Предварителна селекция: ВИДЕО И ДОКЛАД

Всеки екип трябва да изготви 3-минутно видео, което включва кратко описание на екипа и проекта; кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши; описание на очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото. Посочва се по кой от трите принципа на устойчивото развитие проектът има най-голямо въздействие и какво е взаимодействието между отделните принципи – екологичен, социален и икономически.

Всеки екип трябва да изготви и кратко предложение-доклад за разработване на своя проект. Докладът трябва да съдържа име на проекта, имена на участниците в екипа, план за изпълнение, ясни цели, общо финансово планиране (как ще бъдат разпределени средствата, за какво ще бъде похарчен наградният фонд), план за устойчивост на проекта (как проектът ще продължи да се развива и след предоставеното финансиране). Приемат се проекти от различни дисциплини – екипите могат да изберат различни подходи към поставената задача (например научни експерименти, бизнес разработки, социални проекти и други). Ще се радваме да видим всякакви предложения.

  • Финално класиране

От всички изпратени видеа и доклади, журито ще избере до 10 отбора, които ще бъдат поканени да представят своя проект по време на официалната церемония по награждаването. Финалистите ще имат десет дена да подготвят презентация за проекта си, както и да го разработят. Финалистите трябва да отговорят в двудневен срок от поканата дали ще присъстват на финалната презентация. Разходите по пътуването и престоя в София, ще бъдат поети от Организатора.

 

  • Финална презентация

В деня на награждаването всеки финалист ще представи своята презентация за проекта си пред жури в състав и другите участници. Презентацията трябва да се вмести в рамките на 5 минути. Екипите, които по време на презентацията демонстрират своя прототип или научен експеримент на живо пред журито, ще имат предимство при оценяването (това е малък жокер за тези от участниците, които имат голямо желание да спечелят – започнете още от сега да разработвате прототипите си).

 

ЖУРИ и ПАРТНЬОРИ

Жури в състав ще избере финалистите и победителите в конкурса. В журито ще има излъчени представители на Грийнпийс България, Ratio, Junior Achievement, Музейко и Eко H2O. Финалистите в конкурса ще имат и възможността да обменят контакти и опит с представителите на журито по време на награждаването. Победителите ще получат възможност за менторство по време на изпълнението на проекта си.

             

СРОКОВЕ

Краен срок за изпращането на рисунките, докладите, както и видеата е 31.01.2020г. Своето участие можете да заявите като попълните формуляра в секция „УЧАСТВАЙ“ в сайта ни.

Ще се свържем с финалистите в срок до 20.02.2020г. по е-мейл, за да получат официална покана за деня на награждаването. Финалистите са длъжни да потвърдят своето участие в двудневен срок от получената покана, в противен случай ще бъде поканен следващия участник по реда на класирането.

 

НАГРАДЕН ФОНД

 

Победителите в категория от 1. до 7. клас, ще получат награда в размер от 100 лв. Финалистите може да получат допълнителни материални награди, които ще бъдат предвидени в колаборация с партньорите ни.

За категорията от 8. до 12. клас отличен ще бъде един екип-ПОБЕДИТЕЛ. Реализацията на проектното предложение на отбора ще бъде финансирана с 5 000 лева, като за бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на PostScriptum Ventures и ментор от екипа на GreenPeace България. Всеки участник в екипа-победител ще получи отделно по 500 лева стипендия за принос.

 

Освен екипа-победител, ще бъдат отличени още два отбора, съответно на второ и трето място. Всеки участник в екипа на второ място ще получи отделно по 250 лева стипендия за принос. Всеки участник в екипа на трето място ще получи отделно по 100 лева стипендия за принос.

 

НАГРАЖДАВАНЕ

Награждаването ще се състои в гр. София в TechnoMagicLand  на 01.03.2020г от 10:00.

На всички финалисти в конкурса ще бъде  предоставен достъп до експозицията на територията на TechnoMagicLand.

Условия Млад Иноватор Конкурс Postscriptum Награден фонд
bottom of page