top of page
Условия Млад Иноватор Конкурс Postscriptum Награден фонд

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2021/2022

 
В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас. Участниците следва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще.

Учениците могат да изберат дали да участват в екип (от двама до петима участници) или индивидуално. И при двата формата за участие, учениците трябва да представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират в рамките на 2022 година.

Проектът трябва да има свое собствено име.

ОЦЕНЯВАНЕ

В категорията за проект се излъчва победител, състоящ се от екип с 2-5 участници или индивидуален участник. Оценяването на проектите се осъществява в три етапа – предварителна селекция, финално класиране и финална онлайн презентация: ​

ЕТАП 1: Предварителна селекция: ВИДЕО И ОПИСАНИЕ на Проекта

А) Всеки екип/индивидуален участник трябва да изготви 3-минутно видео, което включва кратко представяне на екипа/себе си, и проекта; кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши; описание на очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото. Посочва се по кой от трите принципа на устойчивото развитие проектът има най-голямо въздействие и какво е взаимодействието между отделните принципи – екологичен, социален и икономически.

Б) Всеки екип/участник трябва да изготви и кратко предложение за разработване на своя проект под формата на проектно предложение. Проектното предложение трябва да съдържа:
- име на проекта,
- имена на участниците/ка в екипа,
- план за изпълнение,
- ясни цели,
- общо финансово планиране (как ще бъдат разпределени средствата, за какво ще бъде похарчен наградният фонд),
- план за устойчивост на проекта (как проектът ще продължи да се развива и след предоставеното финансиране).

Приемат се проекти от различни дисциплини – екипите/участниците могат да изберат различни подходи към поставената задача (например научни експерименти, бизнес разработки, социални проекти и други). Ще се радваме да видим всякакви предложения.

ЕТАП 2: ФИНАЛНО КЛАСИРАНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ

А) Финално класиране: След като прегледа всички изпратени видеа и доклади, журито ще избере 3 финалиста измежду екипите и индивидуалните участници, които ще бъдат поканени да представят своя проект по време на онлайн презентация. Финалистите ще имат десет дена да подготвят презентация за проекта си, както и да започнат работа по неговата разработка. Финалистите трябва да отговорят в двудневен срок от поканата дали ще присъстват на финалната онлайн презентация, като в случай, че липсва отговор, мястото ще бъде предоставено на следващия екип в класацията.
​​
Б) Финална презентация: В настоящото издание на конкурса, и с оглед на мерките за превенция срещу коронавирус, представянето и презентирането ще се проведе онлайн (освен ако не се промени нещо в епидемичната обстановка). В деня на презентирането всеки финалист ще представи своята презентация за проекта си пред жури в състав и другите участници. Презентацията трябва да се вмести в рамките на 5 минути. Екипите, които по време на презентацията демонстрират своя прототип или научен експеримент пред журито, ще имат предимство при оценяването (това е малък жокер за тези от участниците, които имат голямо желание да спечелят – започнете още отсега да разработвате прототипите си).
 
 

ЖУРИ и ПАРТНЬОРИ
Жури в състав ще избере финалистите и победителите в конкурса. В журито сме поканили представители на Грийнпийс България, Ratio, Junior Achievement, Technomagicland, Clean & Circle - които ни подкрепиха в избора и миналата година. Поканили сме и Маги Малеева като най-активния посланик на устойчивото развитие в България чрез платформата за устойчиво бъдеще "Горичка". Финалистите в конкурса ще имат и възможността да обменят контакти и опит с представителите на журито по време на презентациите и награждаването. Победителите ще получат възможност за менторство по време на изпълнението на проекта си.


СРОКОВЕ
Краен срок за изпращането на рисунките, докладите и видеата е 31.01.2022г. Своето участие можете да заявите като попълните формуляра в секция „УЧАСТВАЙ“ в сайта.

Ще се свържем с финалистите в срок до 15.02.2022г. по е-мейл, за да получат официална покана за онлайн събитието. Финалистите са длъжни да потвърдят своето участие в двудневен срок от получената покана, в противен случай ще бъде поканен следващият участник по реда на класирането.

НАГРАДЕН ФОНД
​Отличен ще бъде един ПОБЕДИТЕЛ (екип или индивидуален участник). Реализацията на проектното предложение ще бъде финансирана с 5 000 лева, като за бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на PostScriptum Ventures. Всеки участник в екипа победител ще получи отделно по 100 лева стипендия за принос.

Журито си запазва възможността и правото да увеличи наградния фонд и да разпредели допълнителни средства за изпълнение на някой от другите проекти, както се случи и по време на награждаването в изданието „Млад иноватор 2020“ и 
„Млад иноватор 2021“, когато бюджетът на конкурса беше удвоен поради доброто представяне на финалистите. Допълнителните награди нямат фиксиран размер и ще бъдат определени спрямо индивидуалните нужди на проектите.
 

НАГРАЖДАВАНЕ
Финалната презентация и награждаване ще бъдат проведени онлайн предвид обстановката в страната и ситуацията с коронавируса. При промяна в обстоятелствата, участниците ще бъдат навременно предупредени.

Mlad Inovator logo 2021 2022.png
bottom of page